Kiedy nie widać żadnego wyjścia…

czas spojrzeć na wszystko inaczej!