O Fundacji bardziej oficjalnie

ul. Wiolinowa 5 lok. 44, 02-785 Warszawa

Numer KRS: 0000387034
NIP: 9512341507, REGON: 142959824
Rachunek bankowy: 23 1090 1870 0000 0001 1653 6664

Zarząd Fundacji
Piotr Paweł Wydrzyński

Rada Fundacji
Agnieszka Ambroziak
Małgorzata Ozdarska
Wioletta Wydrzyńska

Statut Fundacji